ПРО НКП

Відповідно до пункту 11 глави I. “Поняття та принципи” Керівних принципів ОЕСР для багатонаціональних підприємств, уряди, які дотримуються Керівних принципів, будуть їх реалізовувати та заохочувати компанії до їх використання.

Уряди створять Національні контактні пункти, які будуть просувати Керівні принципи, і виступатимуть в якості майданчику для обговорення всіх питань, що стосуються Керівних принципів.

Крім того, частина II, параграфа 1 передбачає, що “Країни, що дотримуються Керівних принципів, створюють Національні контактні пункти для підвищення ефективності Керівних принципів шляхом проведення рекламних заходів, обробки запитів та сприянню вирішенню питань, що виникають у зв’язку з впровадженням Керівних принципів у конкретних випадках. Компанії, бізнес-асоціації, профспілки, інші неурядові організації та заінтересовані сторони повинні бути поінформовані про наявність таких активостей.

Таким чином, створений Національний контактний пункт в Україні (НКП), сприяє підвищенню ефективності Керівних принципів Організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР) для багатонаціональних підприємств та сприяє вирішенню питань, пов’язаних з їх реалізацією.